Hva er en statsautorisert revisor?

Sist oppdatert: 21. april 2023
bilde

  Hva er en statsautorisert revisor og trenger jeg egentlig revisor? Her i denne guiden får du full informasjon om revisorens rolle og gjeldende lover og regler, slik at du er sikker på at bedriften følger sine lovpålagte plikter på riktig måte.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hva er egentlig en statsautorisert revisor?

  En statsautorisert revisor er en person som har tatt og bestått en spesiell revisorutdanning, samt innfrir en rekke andre krav. Vedkommende som innfrir alle kravene får autorisasjon av Finanstilsynet til å drive revisjon. Det stilles såpass strenge krav til revisorer under revisorloven for å sikre kvaliteten på regnskapet, samt for å forebygge økonomisk kriminalitet.

  Hvem kan bli statsautorisert revisor?

  Ifølge revisorloven, må man som sagt innfri visse kriterier for å bli statsautorisert revisor. Man må ha relevant mastergrad og utføre etterutdanning tilsvarende 120 timer hvert tredje år. I tillegg må man være “skikket” for å utøve revisoryrket.

  Alle som har et revisorregisternummer er godkjent til å ta på seg oppdrag, uten å måtte søke Finanstilsynet. Akkurat dette er nytt etter 1. januar 2021. Tidligere måtte man søke om å være statsautorisert.

  Når må man bytte revisor?

  Foretak av allmenn interesse må finne seg nytt revisjonsselskap etter maksimalt ti regnskapsår. I tillegg krever revisorloven at revisorselskap tar en “nedkjølingsperiode” dersom de har utført internrevisjon. Det betyr at de må vente ett år med å ta på seg nye oppdrag for firmaet etter at internrevisjonen er fullført.

  Foretak av allmenn interesse stilles strengere krav enn andre foretak. Eksempler på slike foretak inkluderer banker og forsikringsselskaper. Disse foretakene vil alltid være revisjonspliktige. For andre foretak, så vil kriterier som størrelse og omsetning avgjøre om de trenger statsautorisert revisor.

  Hvilke oppgaver har en statsautorisert revisor?

  En revisor kan utføre mange oppgaver, deriblant å revidere årsregnskapet.  I tillegg kan de gi råd om regnskapsføring og bokføring, gjennomføre internrevisjon og mye mer. Enkelte aktiviteter må bekreftes av revisor, selv om selskapet ikke har revisjonsplikt. Eksempler på dette er stiftelse av aksjeselskap.

  Typiske revisoroppdrag inkluderer blant annet oppstart og avvikling av selskap, kapitalforhøyelse,  kjøp og salg av virksomheter, styrearbeid, rådgivning rundt regnskapsføring og bokføring, internrevisjon og mye mer. Å revidere årsregnskapet er imidlertid en av de største oppgavene.

  Hva er et revidert årsregnskap?

  Et årsregnskap er et offentlig dokument som inneholder en bedrifts regnskapsinformasjon for det siste året. Årsregnskapet viser hvordan bedriften har prestert økonomisk og gir informasjon om inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. En revisor har ansvaret for å kontrollere at alle tallene i årsregnskapet stemmer overens med bedriftens virkelige økonomiske situasjon. Vedkommende reviderer dermed regnskapet, slik at bedriften kan levere inn et revidert årsregnskap.

  Revisjonen gjennomføres blant annet ved å sammenligne regnskapsdokumentene med bedriftens bokføringsregnskap. Eventuelle feil må rettes opp. Revisoren skriver en rapport som inneholder funnene, samt gir råd til bedriften om hvordan de kan forbedre sin regnskapsføring.

  Revisjonen sikrer at årsregnskapet utføres på riktig måte og at alle opplysningene stemmer. Dette er viktig for bedriften, men også for dem som investerer i bedriften eller skal innvilge bedriftslån.

  Hva er forskjellen mellom regnskapsfører og revisor?

  En revisor gjennomgår og vurderer detaljene i bedriftens regnskap og skal sikre at all informasjon er korrekt. Revisor sjekker også at bedriften følger gjeldende lover og regler for regnskap. I tillegg skal revisor gi råd til bedriften om hvordan de kan forbedre sitt regnskap og øke sin økonomiske effektivitet.

  En regnskapsfører er en person som utfører de regelmessige oppgavene knyttet til bokføring og regnskap. I tillegg til bokføring og regnskap, tar regnskapsføreren seg ofte av momsoppgaver, lønnsoppgaver og andre administrative oppgaver for bedriften.

  Regnskapsføreren er altså den som fører regnskapet, mens revisoren kontrollerer og godkjenner regnskapet.

  Kan regnskapsfører og revisor være den samme?

  Regnskapsfører og revisor kan ikke være den samme av to årsaker. For det første, så kreves det forskjellig utdanning og spesialisering for å utøve de to yrkesgruppene. For det andre, så stilles det strenge krav til revisors uavhengighet. Dette innebærer at revisor ikke kan ha noen økonomiske interesser eller andre interesser i bedriften han reviderer.

  Dersom en person utfører både regnskapsføring og revisjon for bedriften, vil det være i strid med disse kravene. Derfor er det svært viktig at du som bedrift velger riktig type fagperson til å både føre og kontrollere regnskapet ditt. Revisor kan ikke være en fast ansatt, og det stilles også krav om hvor ofte man må bytte revisor. Man kan heller ikke benytte seg av en revisor fra nærmeste omgangskrets, det vil si noen i samme husstand.

  Regnskapsføreren kan derimot være noen innad i bedriften, dersom du ønsker det. Små og mellomstore bedrifter velger imidlertid ofte en ekstern regnskapsfører fordi det er mer praktisk og effektivt.

  Må man ha revisor?

  Bedrifter som har revisjonsplikt må benytte seg av statsautorisert revisor, ettersom de er pliktige til å levere inn revidert årsregnskap.  Bedrifter som ikke har revisjonsplikt kan likevel velge å få utført en revisjon, for eksempel hvis bedriften ønsker å hente inn investorer.

  Revisjonen er et kvalitetsstempel som høyner tilliten til bedriften. En slik kontroll viser at bedriften tar sitt økonomiske ansvar på alvor.

  Hvem er revisjonspliktige?

  Revisjonsplikt trer i kraft for regnskapspliktige foretak med omsetning på over 6 millioner kroner i året, eiendelene overstiger 23 millioner kroner eller antall ansatte utgjør i gjennomsnitt over 10 årsverk. Kun én av disse forutsetningene er nok til at plikten trer i kraft.

  Hvilket type foretak du har, spiller også en stor rolle. Forutsetningene ovenfor gjelder for enkeltpersonforetak, aksjeselskap, NUF, samvirkeforetak og ansvarlig selskap. Det er imidlertid viktig å merke seg at alle selskaper som er under tilsyn av Finanstilsynet må ha revisor, uavhengig av andre faktorer.

  Hva koster det å ha revisor?

  Prisen på en statsautorisert revisor avhenger av flere faktorer, deriblant størrelsen på bedriften og hvor komplekst regnskapet er. I tillegg til selve revisjonen, kan det være aktuelt å ta høyde for andre oppgaver en revisor kan bistå med.

  Det er viktig å sette seg godt inn i hva du faktisk trenger. Du bør også vurdere hvilke tilleggsoppgaver som kan være aktuelle for bedriften din, slik at du ikke betaler mer enn du må. På den måten kan du spare både tid og penger.

  Enkelte revisjonsselskaper har spesialisert seg på små og mellomstore bedrifter, og de kan derfor tilby en fastpris på standard reviderte årsregnskap. Dette kan gjøre det lettere å budsjettere for revisorbistand.

  Hvor finner jeg en statsautorisert revisor til rett pris?

  Det er mange aktører på markedet, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilket selskap du skal velge. Revisoren må som sagt gjennom strenge krav for å kunne kalle seg statsautorisert, men det er likevel ditt ansvar å velge en revisor som passer til bedriften din.

  Vi anbefaler å legge jobben ut på anbud, slik at du blir kontaktet av aktuelle revisorer som er egnet for oppdraget.  På den måten kan du enkelt sammenligne pris og kvalitet, slik at du kan velge det beste tilbudet for bedriften din. Det er gratis å bruke anbudstjenester. Du er heller ikke forpliktet til å ta oppdraget hvis du ikke er helt fornøyd med tilbudet.

  Må revisor holde til i samme by som meg?

  Du trenger ikke å velge en revisor som bor i samme by som deg, takket være løsninger som skybaserte regnskapsprogrammer. Revisor får full tilgang til regnskap og aktiviteter ved å logge seg inn i programmet. Det er også mulig å kommunisere sikkert innad i slike regnskapsprogrammer.

  De fleste seriøse revisorer tilbyr slike løsninger. Man kan også holde møter på nett fremfor fysisk oppmøte. Hvorvidt slike løsninger er praktiske, avhenger av kompleksiteten av oppdraget. Det er viktig at du tar kontakt med en statsautorisert revisor for å avklare hva som er aktuelt for bedriften din.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Kort oppsummert: Hva er en statsautorisert revisor?

  Vi har gått gjennom mye informasjon for å svare på spørsmålet “hva er en statsautorisert revisor?”. Vi ønsker derfor å oppsummere kort helt til sist, slik at du vet nøyaktig hvordan de kan hjelpe deg og din bedrift.

  En statsautorisert revisor:

  • Er en uavhengig og objektiv aktør som kan være med å øke tilliten til bedriften din
  • Kan kontrollere og føre regnskapet ditt på en profesjonell måte, samt gi råd og veiledning om bedriftens økonomi
  • Kan bistå med andre oppgaver som er relatert til økonomi og regnskap, for eksempel kapitalforhøyelse
  • Leverer inn revidert årsregnskap for revisjonspliktige foretak

  Da er det bare å ønske deg lykke til med å finne en statsautorisert revisor som er egnet for bedriften din. Husk at det alltid er lurt å sammenligne priser og kvalitet før du tar det endelige valget. Lykke til!

  Ofte stilte spørsmål

  Meldingsboble
  Hvorfor trenger virksomheter en revisor?

  På grunn av den store mengden informasjon og tall som er involvert i regnskapene til en bedrift, så kan det være vanskelig for ledelsen å holde oversikt over alt. En revisor gjennomgår bedriftens regnskaper med et kritisk blikk og kan avdekke feil eller mangler. De kan også gi råd om hvordan bedriften kan forbedre sin økonomiske situasjon.

  Meldingsboble
  Hva er fordelene med å ha en revisor?

  Revisorer kan være en viktig støttespiller for bedrifter, både når det gjelder rådgiving og kontroll. De kan hjelpe til med å identifisere problemer i virksomheten og gi råd om hvordan disse kan løses. Revisorer kan også bidra til å redusere risikoen for at bedriften blir rammet av økonomiske problemer som følge av feil eller mangler i regnskapene.

  Meldingsboble
  Hva koster det å ha en revisor?

  Honoraret til en revisor kan variere, avhengig av hvor stor og kompleks virksomheten er, hvilke tjenester som ønskes og hvor lenge man trenger revisor-tjenestene. Bedrifter bør derfor ta kontakt med ulike revisjonsselskaper for å få et estimat på hva tjenestene til en statsautorisert revisor koster.

  Meldingsboble
  Hvordan finner man en god revisor?

  Bedrifter kan begynne med å undersøke hvilke revisjonsselskaper som er tilgjengelige i deres område. Deretter bør de sette seg ned og vurdere hvilke behov virksomheten har, slik at de kan finne en revisor som kan tilby tjenester som er skreddersydde for nettopp deres bedrift. Det er også viktig å sjekke at den aktuelle revisoren er statsautorisert, samt at vedkommende har relevant erfaring og kompetanse.

  Meldingsboble
  Hvor ofte bør en revisor gjennomgå bedriftens regnskaper?

  Det er anbefalt at en statsautorisert revisor gjennomgår bedriftens regnskaper minst én gang i året ved innlevering av årsregnskap. Man kan imidlertid be om internrevisjon oftere, for eksempel hvis det oppstår forandringer i virksomheten som en omorganisering eller kraftig vekst.

  Meldingsboble
  Hva er en revisjonsberetning?

  En revisjonsberetning er et dokument som inneholder en oversikt over hva revisor har gjort og eventuelle funn eller anbefalinger. Den utarbeides etter at årsregnskapet er ferdig revidert. Revisjonsberetningen er tilgjengelig for dem som utfører regnskap for bedriften.