Bytte revisor: Slik går du frem

Sist oppdatert: 5. mai 2023
bilde

  Er det på tide å finne en ny revisor? Det kan være mange grunner til at du ønsker å bytte revisjonsselskap. Uansett hva som er årsaken, så er det viktig å velge rett person til oppdraget. Her ser vi nærmere på hvordan du går frem for å bytte revisor.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hvordan bytte revisor

  Dersom bedriften er revisjonspliktig, så kan den ikke velge vekk revisor. Bedriftseierne kan derimot bestemme hvem som skal være revisor på bedriftens generalforsamling. Ordinær generalforsamling avholdes årlig før den 30. juni, men det er også mulig å holde ekstraordinær generalforsamling ved behov. 

  For eksempel, dere kan kalle inn til ekstraordinært generalforsamling for å bytte revisor så snart som mulig. Seriøse og dyktige revisorer vil raskt kunne sette seg inn i bedriften din og overta for den gamle revisoren.

  Bedriftseierne kan velge ny revisor på generalforsamlingen ved å følge disse 3 stegene:

  1. Vurder om dere skal ha revisor eller ikke. Husk at revisjonspliktige bedrifter ikke kan velge vekk revisor.
  2. Bestem hvilken revisor dere vil bytte til. Det kan være lurt å gjøre undersøkelser i forkant av møtet, slik at dere kan simpelthen stemme på hvem dere vil ha.
  3. Send inn Samordnet registermelding for å melde fra om ny revisor.

  Mange revisjonsselskaper tar seg av det formelle rundt bytte av revisor, samt kontakter den gamle revisoren for å innhente alle nødvendige opplysninger. Bedriften trenger derfor ikke å bekymre seg for at overgangen skal bli problematisk eller tidkrevende, så lenge dere velger rett person eller selskap for jobben.

  Derfor kan det være nødvendig å bytte revisor

  Hvis bedriften er revisjonspliktig, så trenger dere en revisor til å sjekke og godkjenne årsregnskapet. Den rette revisoren gjør ikke bare det som er absolutt nødvendig i henhold til revisjonsplikten – vedkommende kan være en god rådgiver og støttespiller for bedriften. 

  Aksjeselskaper er revisjonspliktige dersom:

  • Driftsinntekter overstiger 7 millioner
  • Balansesummen overstiger 27 millioner
  • Antall ansatte utgjør i gjennomsnitt 10 årsverk eller mer

  Flere bedrifter som ikke er revisjonspliktige velger å bruke revisor for å kunne levere inn et revidert årsregnskap likevel. Revisoren er en slags kvalitetssikring for bedriften og signaliserer til samarbeidspartnere, finansielle institusjoner og kunder at dere har økonomien på stell.

  Tegn på at bedriften bør bytte revisor:

  • Manglende kapasitet, tid og oppfølgning
  • Bransjekunnskapen er ikke tilstrekkelig
  • Dårlig kjemi som påvirker samarbeidet negativt
  • Revisortjenestene er altfor høyt priset

  Det er viktig at samarbeidet mellom bedriften og revisoren fungerer så godt som mulig for å sikre økt vekst, kontroll over økonomien og for å unngå unødvendige avgifter og skatter. Dersom dere kjenner igjen noen av tegnene ovenfor, så kan det være på tide å bytte revisor.

  Slik finner dere den rette revisoren

  Det er viktig at dere tar hensyn til kompetanse, ferdigheter og kostnader når dere skal finne en ny revisor. Vi anbefaler at bedriften begynner med å vurdere hvilke behov de har nøye. En revisor kan som sagt hjelpe med mye mer enn bare årsregnskapet.

  For eksempel, ønsker dere en revisor som dere kun samarbeider med på nett eller foretrekker dere fysiske møter? Svaret på dette spørsmålet vil avhenge av hvor komplekst bedriftsøkonomien er og hvilke tjenester dere trenger. Gjennomgang av et enkelt årsregnskap kan utføres enkelt på nett, så sant bedriften bruker et nettbasert regnskapsprogram. 

  I så fall er beliggenhet mindre viktig og dere kan samarbeide med revisorer som har kontor på andre siden av landet. Dersom dere vil ha mulighet til fysiske møter, så bør dere heller se etter en lokal revisor. Deretter bør dere undersøke hvilke revisorer som er tilgjengelige og hva det koster for revisortjenestene de tilbyr. 

  Undersøk hvem av disse som har best pris og størst kompetanse. Ettersom revisoren kan hjelpe dere med videre økonomisk vekst og rådgivning, så er det viktig å velge noen som har erfaring med nettopp din bransje. Det er ikke alltid så lett å vurdere hvem som kan ha best kompetanse, uten å slå av en prat med vedkommende. Det kan derfor være lurt å snakke med flere revisorer før dere bestemmer dere.

  Helt til sist, så bør dere sette sammen en liste over kvalifiserte revisorer, basert på bedriftens behov. Vi anbefaler at bedriften tar seg tid til å undersøke forskjellige revisorselskaper, slik at dere har flere gode kandidater på listen. Denne listen kan dere bruke til å velge den rette personen eller selskapet på den neste generalforsamlingen.

  Personlig preferanse kan også spille en stor rolle når dere skal velge revisjonsselskap, særlig om dere ønsker rådgivning og oppfølging.

  Slik får dere en god pris på revisortjenester

  Det er viktig å sammenligne priser på revisortjenester, samtidig som dere setter opp en liste over kvalifiserte kandidater. I så fall kan bedriften legge inn en forespørsel som relevante revisorer deretter kan svare på. Tilbudene dere mottar er gratis og uforpliktende, og dere kan studere tilbudene i ro og mak.

  Det er også mulig å kontakte forskjellige revisorselskaper direkte for å be om pristilbud på de revisortjenestene som dere trenger. Dette er imidlertid mer tidkrevende, og dere bør være nøye med hvem dere kontakter. Revisjonsselskapene må være kvalifiserte og dyktige, og dere bør derfor gjøre grundige undersøkelser i forkant.

  Dere får en god oversikt over markedet og gjeldende priser ved å innhente tilbud på revisortjenester. Selv om pris ikke er alt, så er det likevel viktig at dere ikke betaler for mye. Husk at en revisor kan spare bedriften for unødvendige avgifter, samt hjelpe dere med å sikre økonomisk vekst. Dere kan derfor anse revisortjenester som en investering i virksomheten.

  Prisen på revisjonstjenestene kan variere etter oppdragets omfang og hvor komplekst regnskapet er. Dersom det avdekkes mange feil, vil oppdraget også koste mer – rett og slett fordi revisoren må bruke mer tid. En regnskapsfører kan derfor være en god investering. Regnskapsføreren sørger for at regnskapet blir ført på riktig måte i løpet av året, slik at selve revisjonen utføres enkelt og raskt.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Kort oppsummert: Slik går du frem for å bytte revisor

  Det kan være en tidkrevende prosess å finne den rette revisoren til bedriften. Ikke bare skal du finne et revisjonsselskap med gode priser, men revisoren bør også ha god kjennskap og erfaring med nettopp din bransje. Det gjelder spesielt for bedrifter som vil ha en revisor som tilbyr rådgivning og støtte, og ikke bare til å revidere årsregnskapet.

  Bedriften kan gjøre det litt enklere for seg selv ved å innhente pristilbud på nett. Da slipper dere å bruke tid på å undersøke ulike revisjonsselskaper selv, samt at dere slipper å kontakte dem hver for seg for å be om tilbud. Deretter bør dere sette opp en liste over passende kandidater.

  Det kan gå raskt å bytte revisor når dere først har bestemt dere for hvem dere vil ha. Bedriftseierne må velge et nytt revisjonsselskap under generalforsamlingen, og deretter må de sende inn en Samordnet registermelding. Den nye revisoren kan ta seg av det formelle rundt byttet, for eksempel innhente informasjon fra det gamle revisjonsselskapet.

  Få svar på vanlige spørsmål om å bytte revisor

  Meldingsboble
  Hvor ofte må man bytte revisor?

  Dersom foretaket er av allmenn interesse, så kan revisoren kun revidere årsregnskapet i syv år sammenhengende. Deretter må det ha gått minimum to år før revisoren kan ta på seg revisjonsoppdrag for det samme foretaket igjen. Andre bedrifter kan likevel ha godt av å bytte revisjonsselskap fordi man da får nye og oppdaterte perspektiver på bedriftsøkonomien.

  Meldingsboble
  Hvor lang tid tar det å bytte revisjonsselskap?

  Det kan variere hvor lang tid det tar å bytte revisor. For eksempel, hvor mye forarbeid ønsker dere å utføre i forkant av generalforsamlingen? Ønsker dere å vente til ordinær generalforsamling eller kalle inn til ekstraordinær generalforsamling? Den nye revisoren kan derimot komme relativt raskt i gang med oppdraget.

  Meldingsboble
  Hva skjer hvis revisor fratrer?

  Revisoren har en viktig rolle, nemlig å sjekke at regnskapet følger gjeldende lover og regler. Det er viktig at bedriften følger opp anbefalingene til revisjonsselskapet. Vedkommende kan fratre, dersom virksomheten ikke innretter seg etter gjeldende lovverk. Bedriften må da gjøre endringer før de kan velge ny revisor. Ytterste konsekvens av å ikke innrette seg er at bedriften blir tvangsoppløst.

  Meldingsboble
  Kan man heller velge regnskapsfører enn revisor?

  Det er stor forskjell mellom regnskapsfører og revisor, og man kan derfor ikke bytte ut revisor med regnskapsfører. En revisor sjekker blant annet årsregnskapet for feil og mangler, mens regnskapsføreren kan føre selve regnskapet. Mange velger derfor å benytte seg av begge deler. Bedriften velger selv om de vil ansette egen regnskapsfører eller benytte seg av en ekstern regnskapsfører til å føre hele eller deler av regnskapet.

  Meldingsboble
  Må man bytte til statsautorisert revisor eller kan man bruke en registrert revisor?

  Statsautorisert og registrert revisor er nå det samme, og du kan ikke lenger velge mellom en av dem. Registrerte revisorer ble altså statsautorisert fra og med 1. januar 2021. Dette gjør det enklere å velge godkjent revisor, uten å måtte forholde seg til mange ulike typer.

  Meldingsboble
  Hvordan kan man velge vekk revisor?

  Dersom du har et aksjeselskap, så er du i utgangspunktet revisjonspliktig. Små aksjeselskaper kan imidlertid velge vekk revisor, enten når selskapet blir stiftet eller ved en senere anledning. Bedriften kan velge vekk revisor under generalforsamling. Deretter må den sende inn en Samordnet registermelding med endringene.