Hva er en revisor? Alt du trenger å vite

Oppdatert:  26. mars, 2022

En revisor jobber blant annet med det som kalles revisjon, altså regnskapskontroll. Det vil si at revisorens oppgave er å kontrollere at selskapets regnskap er i samsvar med gjeldende forskrifter, regler og lover samt det som kalles god regnskapsskikk. Deretter utarbeider revisoren en revisjonsberetning, som skal følge årsregnskapet.

Revisorens oppgaver

En revisor kan bidra med mer enn å revidere årsregnskapet til selskaper med revisjonsplikt. Mange selskaper ber revisorer om råd når det kommer til hvordan de skal oppfylle oppgavene lover og regler pålegger dem på korrekt måte.

En revisor skal fremfor alt være uavhengig. Det betyr at han eller hun ikke kan være ansatt i selskapet som blir revidert, eller ha andre bindinger til selskapet. Allmennheten, det vil si du og jeg samt offentlige myndigheter skal kunne stole på resultatet revisoren kommer til.

Revisorer kan jobbe i alle typer selskaper, også internasjonale. Noen revisorer velger å drive et eget revisjonsselskap, mens andre er ansatt i store revisjonsselskap. Det er også vanlig å finne revisorer i offentlig eller kommunal forvaltning.

En revisor jobber med tall, men det er også viktig å være tålmodig og nøyaktig. I tillegg bør du være god til å kommunisere med kundene som søker råd og veiledning. En revisor må dermed både være sosial og like mennesker samtidig som han eller hun må ha en analytisk hjerne og kunne forstå lover og regler.

Registrert revisor og statsautorisert revisor

Frem til 2021 fantes det to ulike revisortitler, nemlig registrert revisor og statsautorisert revisor. For å få sistnevnte tittel måtte man ha en mastergrad i regnskap og revisjon og tre år med praksis. For å få tittelen registrert revisor måtte man ha en bachelorgrad i revisjon samt tre år med praksis. En statsautorisert revisor kunne jobbe med alle selskaper, også de som var notert på børsen. En registrert revisor kunne ikke revidere børsnoterte selskaper.

Dette er nå endret, og fra og med 2021 finnes det kun en form for godkjente revisorer nemlig statsautorisert revisor. Dette medførte at alle registrerte revisorer fikk ny tittel. For de som skal starte på utdannelsen er kravet at de må ta en mastergrad. De som er midt i utdannelsen mot registrert revisor kan søke om godkjenning som statsautorisert revisor frem til utgangen av 2025.

Oppsummering

En revisor har tatt en mastergrad i regnskap og revisjon, og etter den femårige utdannelsen følger det en praksisperiode på tre år. I tillegg må revisoren følge opp med etterutdanning gjennom hele karrieren. Det skyldes at en revisor alltid må kunne de siste lover og regler.

Tidligere var det to former for revisorer, en registrert og en statsautorisert. Den siste kunne også utføre revisjon for børsnoterte selskaper. Fra og med 2021 har alle revisorer tittelen statsautorisert revisor.

En revisor jobber i hovedsak med å revidere, det vil si kontrollere, regnskapet til selskaper med revisjonsplikt. De kan også jobbe med å gi veiledning og råd. Noen jobber også innen offentlig eller kommunal forvaltning.