Hva koster en revisor?

Sist oppdatert: 21. april 2023
bilde

  “Hva koster revisor?” er et spørsmål som vi ofte hører. Det korte svaret er at prisen på revisor avhenger av nettopp dine behov. Typisk sett så koster det over tusen kroner timen for revisor, men du kan også betale per minutt eller velge fastpris. Prisen vil også variere mellom ulike aktører, og det er viktig å velge med omhu. Her ser vi nærmere på ulike prisdrivere for revisor, slik at du enklere kan få et godt tilbud til bedriften din.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hva er en revisor og når trenger jeg en?

  Før vi diskuterer prisdrivere, så er det nyttig å vite nøyaktig hva en revisor er. En revisor er en fagperson som har spesialisert seg på å vurdere og kontrollere regnskap og andre økonomiske dokumenter. De fleste bedrifter ansetter en revisor for å sikre at deres regnskaper og andre økonomiske dokumenter er i samsvar med lover og forskrifter ved årsslutt. 

  Revisorer kan også hjelpe bedrifter med å forbedre sin økonomiske styring og planlegging. Oppgavene kan på mange måter minne om oppgavene til en regnskapsfører, men det er stor forskjell mellom rollene. En revisor kan ta seg av bokføring, akkurat som regnskapsfører – men det kreves egen utdanning, erfaring og autorisasjon for å kunne kalle seg revisor.

  Kort forklart, så er forskjellen mellom regnskapsfører og revisor at en regnskapsfører tar seg av den daglige økonomiske administrasjonen, mens en revisor gjennomfører periodiske undersøkelser for å sikre at bedriften følger lover og forskrifter. Hovedoppgaven til en revisor er ofte å gjennomgå og revidere årsregnskapet.

  Mange bedrifter velger å få hjelp av både regnskapsfører og revisor, avhengig av hvor komplekst økonomien er og hvorvidt man er revisjonspliktig.

  Hva koster en revisor?

  En revisor kan koste alt fra noen få hundre kroner til flere tusen i måneden, avhengig av størrelsen på bedriften og hvor ofte revisjonen skal gjennomføres. Noen bedrifter velger å ansette en fast revisor, mens andre velger å hyre inn en revisor fra et eksternt firma når det er behov for dette.

  Hvor ofte en revisjon bør gjennomføres avhenger blant annet av størrelsen på bedriften og dens virksomhet. Små bedrifter med enkle regnskap kan klare seg med en årlig revisjon, mens større bedrifter med mer komplekse regnskaper bør vurdere å gjennomføre revisjonen oftere. 

  Revisjonen kan også gjennomføres hver gang det er behov for det, for eksempel ved store transaksjoner eller endringer i bedriftens virksomhet.

  Hva koster mest av revisor og regnskapsfører?

  Revisorer er ofte dyrere enn regnskapsførere per time, men arbeidsoppgavene og arbeidsmengden er også forskjellig. Det er derfor ikke reelt å kunne velge mellom dem, særlig hvis du er revisjonspliktig. Det kan imidlertid være nyttig å kombinere både revisor og regnskapsfører.

  Regnskapsføreren kan bistå revisoren ved årsslutt, i tillegg til å utføre de nødvendige regnskapsoppgavene ellers. Dersom bedriften har gode regnskapsrutiner og alt er på plass før revisoren setter i gang med oppdraget, kan timeprisen bli vesentlig lavere. Jo mer revisor må fikse, desto dyrere blir det om du betaler per minutt eller time.

  Dersom dere bruker et skybasert regnskapsprogram, kan dette samarbeidet bli enda enklere. Revisoren trenger ofte kun tilgang til regnskapssystemet for å kunne utføre oppdraget, men dette vil avhenge av oppdragets kompleksitet. Regnskapsføreren vil kunne gi revisoren tilgang på noen få tastetrykk.

  Hva påvirker prisen på revisor

  Det er en rekke faktorer som kan påvirke prisen på revisor. Viktige faktorer inkluderer størrelsen og kompleksiteten til virksomheten, hvor ofte revisjonen må gjennomføres, antall revisorer som trengs og hvor mye tid det tar å gjennomføre revisjonen. I tillegg kan det være gebyrer for ekstra arbeid eller tilleggstjenester.

  Derfor bør man kartlegge behovet til bedriften før man ber om pristilbud. Da kan du få et mer realistisk bilde av hva revisor koster. Du kan også be om revisorens vurdering av arbeidsmengden for å få et bedre inntrykk av hvor mye tid og ressurser de ulike oppgavene krever.

  Noen ganger kan det hende at revisor ønsker å se over regnskap og aktiviteter for å kunne gi dere et nøyaktig pristilbud. Dere trenger ikke å sende over papirer, dokumenter eller holde møter ved å gi dem tilgang til regnskapssystemet.

  Hvordan kan jeg betale for revisor?

  Det finnes en rekke måter man kan betale for revisor. Du kan enten betale en fast sum for et år, du kan betale per time/minutt eller per oppdrag. Hvilken prismodell som er best, vil rett og slett avhenge av bedriftens økonomi, ønsker og behov. Dersom du har et enkelt regnskap som er nøye satt opp på forhånd av regnskapsfører, kan timepris være et gunstig valg.

  Vi anbefaler å be om et tilbud fra minst tre revisorer, hvor de legger til grunn de spesifikke behovene til bedriften din. Bruk god tid på å sammenligne tilbudene nøye. Husk at det ikke bare er kostnaden som gjelder – det er viktig å få finne en dyktig og pålitelig revisor som gjør en god jobb.

  Be dem gjerne om å komme med ulike betalingsløsninger, slik at du kan sammenligne de ulike modellene. Dette gjør det enklere å se hva som passer best for bedriften din.

  Må man ha en revisor eller er det en unødvendig kostnad?

  Enkelte foretak er revisjonspliktige, og da må man ha revisor. Dette er da altså ikke en kostnad man kan kutte. Det er fritt frem om andre bedrifter får hjelp av revisor eller ikke. Det er flere fordeler med revisor, selv om man ikke er revisjonspliktig. For eksempel, ansatte får pusterom og kan bruke tiden på andre inntektsbringende oppgaver.

  Revisjonsplikt kan på mange måter minne om regnskapsplikt. Hvilken type foretak du har og årsinntekt avgjør hvorvidt du må levere inn revidert årsregnskap. Enkeltpersonforetak og små aksjeselskap med inntekt på under seks millioner er som regel ikke revisjonspliktig. Det kan likevel være betryggende å vite at årsregnskapet er kontrollert av en revisor.

  Revisoren vil kunne oppdage feil, rapportere feilen og utføre nødvendige endringer. Du kan dermed føle deg helt trygg på at regnskapet er riktig. Eventuelle feil ved årsregnskap kan bli kostbart på sikt, for eksempel om man oppdager feil ved ettersyn fra Skatteetaten. På den måten kan revisor være en lønnsom investering, selv om du ikke er revisjonspliktig.

  Hva koster ulike revisortjenester?

  Revisor kan hjelpe med en rekke andre oppgaver, utover årsregnskapet. Prisen på disse revisortjenestene vil variere. Trenger du hjelp på fast basis eller kun ett enkelt oppdrag? Kompleksiteten på oppdraget vil også ha innvirkning på kostnaden. Det er for eksempel vanlig at komplekse revisortjenester koster mer per time enn det enkle oppdrag gjør.

  Eksempel på enkeltstående oppdrag som revisor kan hjelpe deg med er ved kapitalendringer. Dersom bedriften ønsker å øke aksjekapitalen, kan revisor utarbeide lovpålagte protokoller og gi dere revisorbekreftelser. På samme måte kan revisor også bistå ved kapitalnedsettelse.

  Revisor vil også kunne hjelpe dere ved fusjoner. Det kan være svært krevende å sette seg inn i regelverket rundt fusjoner, samt registrere fusjonene. En revisor vil kunne påse at fremgangsmåte og registrering blir utført korrekt i henhold til lovverket, samt utarbeide nødvendige dokumenter.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hvordan finner jeg beste revisor for min bedrift?

  Når du har funnet potensielle revisorer, så er det viktig å sette av tid til å slå av en prat med dem for å sikre at de er riktige for deg og din bedrift. Spør om deres bakgrunn og erfaring, og finn ut hvilken type tjenester de kan tilby. Dersom du kontakter et regnskapsbyrå, spør også om nøyaktig hva det koster med revisor og be om et presist tilbud basert på dine behov.

  Husk å spørre om referanser, så du kan få et inntrykk av hvor godt de har jobbet for andre bedrifter. I tillegg bør du velge en revisor med god kjennskap til din bransje, slik at de forstår ditt virksomhetsmodell. Husk at det er viktig å velge en revisor som du føler deg trygg på, slik at du kan jobbe effektivt sammen med dem for å sikre et best mulig resultat.

  Du kan be om et uforpliktende tilbud for forskjellige prismodeller, dersom du er usikker på arbeidsmengde og hvilken betalingsmåte som passer best for bedriften din. Når du har funnet den rette revisoren, så er det viktig med god kommunikasjon. Dere bør sikre at dere er enige om forventningene. Da vil dere begge ha et bedre utgangspunkt for et langvarig og positivt samarbeid.

  Ofte stilte spørsmål

  Meldingsboble
  Hvilken utdanning har en revisor?

  En revisor må gjennom et langt utdanningsløp med bachelor i økonomi og administrasjon, samt relevant mastergrad. I tillegg må man ha minst tre år med relevant praksis for å kunne bli autorisert revisor. Dette er for å sikre at revisoren leverer tjenester av høy kvalitet og kan ivareta kundens interesser på en god måte.

  Meldingsboble
  Bør jeg velge en revisor som bor i samme by?

  Det er ikke nødvendig å velge revisor som bor i samme by som deg, takket være elektroniske løsninger. Revisoren kan få tilgang til regnskapet på noen få tastetrykk ved at du deler tilgang til regnskapsprogrammet. Fysiske møter kan erstattes med nettbaserte møter.

  Meldingsboble
  Hva menes med statsautorisert revisor?

  En statsautorisert revisor har fått godkjenning av Finanstilsynet til å kunne tilby revisortjenester. Statsautoriserte revisorer kan utføre oppdrag for alle typer virksomheter, inkludert selskaper som er børsnoterte.

  Meldingsboble
  Kan jeg ansette egen revisor til selskapet?

  Det er svært viktig at revisoren ikke har tilknytning til selskapet og kan regnes for å være uavhengig. Dette er fordi revisoren skal være objektiv i sin vurdering av årsregnskap og andre økonomiske aktiviteter. Derfor kan du heller ikke ansette nære familiemedlemmer til å utføre revisjonsarbeid.

  Meldingsboble
  Når trer revisjonsplikten i kraft?

  Du må levere inn revidert årsregnskap året etter at bedriften passerte grensen for revisjonsplikt. Det er viktig at du følger godt med på dette. Du må også være obs på at enkelte foretak alltid vil være revisjonspliktige, uavhengig av omsetning og størrelse. Eksempler på foretak som alltid må ha revisjon inkluderer blant annet morselskap i konsern, selskap som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet og advokatfirmaer.

  Meldingsboble
  Hva betyr fravalg av revisor?

  Dersom et aksjeselskap som ikke er revisjonspliktig velger vekk revisor, så kalles dette for fravalg av revisor. Det finnes imidlertid en rekke fordeler ved å foreta jevnlige revisjoner, og dere bør derfor vurdere behovet nøye før dere tar en beslutning.